การให้บริการโดย Fastlike-th.com

สร้างข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้


✔  โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนด

ในการให้บริการกับ Fastlike-th.com ต่อไปนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในทางใด

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างทั้งหมดนี้

 

✔   หากระบบมีปัญหา ผู้ใช้บริการจะต้องรอ เพราะตัวแปรสำคัญคือ Social นั้นๆ

✔   ในกรณีคำสั่งซื้อทั่วไปไม่ทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้ ระบบจะคืนเงินให้ User อัตโนมัติในจำนวนเต็ม

✔   เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็คเกจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

✔   ห้ามนำไปใช้งานที่ส่อถึงสื่อลามกอนาจาร หมิ่นเบื้องสูง หรือข่าวปลอมเด็ดขาด

✔   หากท่านทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

✔   หากท่านซื้อบริการใดที่ขายเป็นแพ็คเกจ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเฟสหรือเพจอื่นได้ ต้องซื้อแพ็คเกจใหม่เท่านั้น

✔   สำหรับคำสั่งซื้อในรูปแบบแพ็คเกจ หากระบบมีปัญหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะดำเนินการชดเชยให้ภายหลัง

✔   นโยบายและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

✔   ทางเราไม่มีนโยบายโอนเงินคืนทุกกรณี 
✔  การคืนเงิน


▪ การเติมเงินเข้าระบบ จะไม่สามารถขอถอนออกได้ทุกกรณี โปรดเติมแต่พอใช้ จะไม่มีการโอนเงินคืน

หลังจากการฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องใช้ยอดเงินคงเหลือในคำสั่งซื้อจาก fastlike-th.com

และคุณจะตกลงว่าเมื่อคุณชำระเงินเสร็จคุณจะไม่ยื่นข้อพิพาทหรือปฏิเสธการชำระเงินกับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม


▪ กิจกรรมที่ฉ้อโกงเช่นการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกขโมยจะนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของคุณ ไม่มีข้อยกเว้น


▪ หากคุณยื่นข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธการชำระเงินกับเราหลังจากการฝากเงินเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในอนาคตทั้งหมดห้ามคุณจากเว็บไซต์ของเรา


▪ หากคำสั่งซื้อไม่สามารถทำงานได้ ระบบจะคืนเงินของคำสั่งซื้อนั้นให้เต็มจำนวนกลับเข้า User


▪ หากระบบสามารถทำงานให้ได้แค่บางส่วน ระบบจะคืนเงินให้ตามจริงตามสัดส่วนที่เหลือของคำสั่งซื้อกลับเข้า User


▪ หากสถานะเปลี่ยนเป็น "Completed"  แล้ว หมายถึงคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


✔  นโยบาย


นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่ เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริการทั้งหมดในระบบจะใช้แค่ Link หรือ Username ไม่มีการขอรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น