ไม่อนุญาตให้ร้านค้าหรือบุคคลใดคัดลอกเนื้อหา/รูปภาพ ทุกอย่างในเว็บไซต์นี้เพื่อไปใช้ประกอบธุรกิจหรือเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเห็นจะมีการดำเนินตามกฎหมายทันที ไม่มีข้อยกเว้น หากท่านต้องการประกอบธุรกิจ กรุณาใช้ความคิดและสั่งสมประสบการณ์ด้วยตัวท่านเอง การมาตัดลอกเนื้อหาไม่ได้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง

เงื่อนไขการให้บริการ

การให้บริการโดย Fastlike-th.com สร้างข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนด

  ในการให้บริการกับ Fastlike-th.com ต่อไปนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในทางใด

  สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างทั้งหมดนี้

 1. หากระบบมีปัญหา ผู้ใช้บริการจะต้องรอ เพราะตัวแปรสำคัญคือ Social นั้นๆ
 2. ในกรณีคำสั่งซื้อทั่วไปไม่ทำงานเกิน 24 ชม. ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆพร้อมคืนเงินกลับเข้าไปใน User ของท่านให้อัตโนมัติในจำนวนเต็มตามราคาที่ท่านสั่งซื้อ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็คเกจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ห้ามนำไปใช้งานที่ส่อถึงสื่อลามกอนาจาร หมิ่นเบื้องสูง หรือข่าวปลอมเด็ดขาด
 5. หากท่านทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. หากท่านซื้อบริการใดที่ขายเป็นแพ็คเกจ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเฟสหรือเพจอื่นได้ ต้องซื้อแพ็คเกจใหม่เท่านั้น
 7. สำหรับคำสั่งซื้อในรูปแบบ Package หากระบบมีปัญหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะดำเนินการชดเชยให้ภายหลัง
 8. นโยบายและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 9. ตลอดการใช้บริการกับ Fastlike-th.com ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อบัญชี Account Social Media ของท่าน และต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียว
 10. ทางเราไม่มีนโยบายโอนเงินคืนทุกกรณี
 11. สมาชิกผู้ใช้บริการยอมรับ เข้าใจ และตระหนักทราบดีว่า Fastlike-th.com เป็นเพียงผู้ให้บริการการเพิ่มยอดไลค์/ฟอล/วิว เพื่อการส่งเสริมหรือโปรโมทช่องทางออนไลน์เพียงเท่านั้นจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นความผิดพลาดจากสมาชิกทั้งสิ้น

นโยบายการยกเลิก/คืนเงินส่วนต่างของคำสั่งซื้อ

เนื่องจากบางคำสั่งซื้ออาจมีการดีเลย์ได้ในบางช่วงเวลา หรือ Social นั้นๆ มีการอัปเดต FASTLIKE จึงของชี้แจงนโยบายการยกเลิก/คืนเงินส่วนต่างของคำสั่งซื้อดังนี้


 • สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือร้องขอการยกเลิกคำสั่งซื้อได้เฉพาะกรณีที่คำสั่งซื้อที่ไม่ทำงานเกิน 24 ชม. เท่านั้น
 • กรณีที่คำสั่งซื้อยังไม่เกิน 24 ชม. สามารถทำได้คือการขอการเร่งความเร็ว/รีสตาทคำสั่งซื้อ
 • หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ "กำลังทำงาน" หรือ "กำลังประมวลผล" โดยระบบได้มีการส่งยอดบางส่วนไปแล้วแต่คำสั่งซื้อหยุดทำงานหรือทำงานไม่ต่อเนื่อง เบื้องต้นระบบจะทำการรีสตาทคำสั่งซื้ออีกครั้ง และหากระบบไม่สามารถทำการรีสตาทได้สำเร็จ ทีมงานจะทำการ "คืนเงินส่วนต่าง" ให้คำสั่งซื้อนั้นๆ เช่น สั่งซื้อ 100 ทำงานไปจนเหลือ 50  สามารถร้องขอการคืนเงินส่วนต่างนี้ได้ในจำนวน 50 ที่คงเหลือ

การคืนเงินนี้ครอบคลุมการเติมเงินเข้ามาเพื่อใช้จ่ายในระบบ โดยช่องทาง โอนเงิน , บัตรเครดิต/เดบิต , 

ทรูมันนี่วอลเล็ต ,  สแกน QR Code


 • การเติมเงินเข้าระบบจะไม่สามารถขอถอนออกได้ทุกกรณี โปรดเติมแต่พอใช้เท่าที่ท่านคิดว่าจะใช้หมด จะไม่มีการโอนเงินคืนหลังจากการฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องใช้ยอดเงินคงเหลือในการใช้สั่งซื้อบริการต่างๆจาก Fastlike-th.com ให้หมดเท่านั้น
 • คุณจะตกลงว่าเมื่อท่านชำระเงินเสร็จคุณจะไม่ยื่นข้อพิพาทหรือปฏิเสธการชำระเงินกับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • กิจกรรมที่ฉ้อโกงเช่นการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกขโมยจะนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของคุณ และดำเนินคดีทางกฎหมายถึงที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้น
 • หากคุณยื่นข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธการชำระเงินกับเราหลังจากการฝากเงิน หรือกระทำใดๆ ที่ส่อถึงการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในอนาคตทั้งหมดและแบน IP ของคุณอย่างถาวรไม่มีข้อยกเว้น
กรณีการคืนเงินกลับเข้า User ใน Fastlike-th.com เมื่อทำงานให้คำสั่งซื้อไม่ได้
 • หากคำสั่งซื้อไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่ต้น/คำสั่งซื้อที่ทำงานไม่ได้เกิน 24 ชม. ระบบจะยกเลิกพร้อมคืนเงินของคำสั่งซื้อนั้นให้เต็มจำนวนกลับเข้า User ใน Fastlike-th.com
 • หากระบบสามารถทำงานให้ได้แค่บางส่วนไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ จะคืนเงินให้ตามจริงตามสัดส่วนที่เหลือของคำสั่งซื้อกลับเข้า User ใน Fastlike-th.com
กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้กลับเข้า User ใน Fastlike-th.com ได้
 • หากสถานะเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี เนื่องจากคำสั่งซื้อทำงานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 • หากสถานะ "กำลังส่งเข้าระบบ" หรือ "กำลังทำงาน" อาจะยกเลิก/คืนเงินไม่ได้ในบางกรณี ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อกรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง
 • หากไม่ได้ทำการเปิดสาธารณะก่อนสั่งซื้อ แต่คำสั่งซื้อมีการทำงานแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • หากท่านประสงค์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อในรูปแบบ Package จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • หากท่านใส่ Link หรือ Username ผิด โดยที่ปลายทางนั้นมันมีอยู่จริงจะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ การ "ใส่ Link ผิด" คือการใส่ลิงก์โพสอื่น ลิงก์ของคนอื่น ใส่ชื่อ Username ผิด หรือ Link/Username อื่นๆ ที่ User ไม่ได้ประสงค์เพิ่มที่ Link/Username นั้นๆ โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนทำการยืนยันคำสั่งซื้อ
 • หากท่านสั่งซื้อซ้อนหรือสั่งซื้อพร้อมกันกับร้านหรือระบบอื่นเข้ามาในเวลาเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงิน

ควรระวัง

 • กรุณาอย่าสั่งซื้อซ้อนด้วย Link เดียวกัน หรือใช้มากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่บริการในหมวดหมู่เดียวกัน เพราะระบบอาจนับยอดเริ่มต้นเท่ากันได้ จึงอาจทำให้ระบบไม่สามารถให้ผู้ติดตาม / ไลค์ที่ถูกต้องได้ในกรณีนี้เราจะไม่สามารถคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อเหล่านี้ได้
 • กรณีการขอยกเลิก จะไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณีหากท่านสั่งซื้อซ้อนเข้ามาระบบจะเข้าเงื่อนไขสั่งซื้อซ้อนไม่สามารถขอยกเลิกได้ จะมีการยกเลิกให้กรณีเดียวเท่านั้น คือกรณีที่ระบบทำงานให้คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้ระบบจะยกเลิกพร้อมคืนเงินเข้ากลับ User ของท่านแบบอัตโนมัติ

การรักษาความลับของข้อมูล

 • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
 • ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในทีมงานที่เชื่อถือได้ของเรา
 • ช้ข้อมูลเหล่านี้ใน "ความจำเป็นที่ต้องรู้" เท่านั้น
 • FASTLIKE-TH ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้เพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อย่างปลอดภัย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจะถูกเข้ารหัสด้วยความช่วยเหลือของ SSL เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สูง
 • จะไม่บอกหรือตอบคำถามกับบุคคลที่ 3 ว่าท่านได้มาใช้ระบบของเราหรือไม่ พวกเขาจะไม่ได้รับคำตอบใดๆ กลับไป