การเพิ่มยอดวิว   ไลฟ์สด   เป็นยอดวิวเพื่อการตลาดเท่านั้น 💢 ยอดวิวเพื่อการตลาด :
ทางร้านจัดทำบริการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ดึงดูดความสนใจ
เพื่อให้ได้ผู้ใช้บริการได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด หรือตามที่เจ้าของกิจการจะนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายเท่านั้น
การที่จะขายดีหรือไม่อยู่ที่ตัวผู้ขายทั้งสิ้น


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อ LINE ID @fastlike