HOW IT WORKS FASTLIKE-TH

01 สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน

ก่อนอื่นคุณต้องมีบัญชีสำหรับการเข้าสู่ระบบก่อนและจากนั้นคุณจะเห็น
แดชบอร์ดในการใช้สั่งซื้อบริการต่างๆ เราทำให้การสมัครเป็นเรื่องง่ายและขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ
ที่คุณสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ และไม่ต้องกังวลว่ารายละเอียดทั้งหมดจะไม่ปลอดภัย เราจะไม่แชร์รายละเอียดของคุณให้ผู้อื่น

Sign Up Now

02 เติมเงิน

ประการที่สองคุณต้องมีเงินฝากเข้าบัญชี User ของคุณเพื่อใช้ในการสั่งซื้อบริการต่างๆ
การเติมเงินเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยและเรามีช่องทางการชำระเงินให้คุณมากมาย สำหรับการฝากเงินโปรดไปที่
https://fastlike-th.com/addfunds” คุณต้องสมัครบัญชีการใช้งานในระบบของเราก่อนทำการ
“เติมเงิน”

Sign Up Now

03 สร้างคำสั่งซื้อ

ประการที่สามหลังจากคุณมียอดเงินในบัญชีผู้ใช้งานของคุณแล้ว คุณก็จะสามารถเลือกบริการทั้งหมดของเราเพื่อสร้างคำสั่งซื้อได้เลย คุณสามารถดูบริการทั้งหมดได้ที่
https://fastlike-th.com/services
คุณจะเห็นราคาของทุกบริการ ราคาในระบบจะเป็นราคาต่อจำนวน 1000 แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องซื้อ 1000 เท่านั้น แต่ละบริการจะมีจำนวนน้อยสุด มากสุดที่สั่งซื้อได้ ราคาคิดตามที่ซื้อจริง โดยที่หน้าสั่งซื้อจะมีการคำนวณราคาให้อัตโนมัติ

สมัครสมาชิกเลย

01 เลือกหมวดหมู่

ก่อนอื่นคุณต้องเลือกบริการหมวดหมู่ที่คุณต้องการ

02 เลือกบริการที่ต้องการ

ประการที่สองคุณเลือกบริการจากหมวดหมู่ที่คุณเลือก

03 อ่านรายละเอียดบริการ

ประการที่สามคุณสามารถดูรายละอธิบายเกี่ยวกับบริการของคุณเลือกได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะสั่งซื้อคุณสามารถทราบคุณภาพ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆของบริการนี้ได้ก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากเราต้องการให้บริการของเราโปร่งใสที่สุด

04 ใส่ Link ที่ต้องการสั่งซื้อ

ประการที่สี่คุณต้องกรอกลิงค์ “ในรูปแบบที่รายละเอียดบริการได้แจ้งเอาไว้”

05 ใส่จำนวนที่ต้องการ

ประการที่ห้าคุณต้องกรอกจำนวนที่คุณต้องการ ด้านล่างคุณจะเห็นจำนวนขั้นต่ำและสูงสุดที่สามารถสั่งซื้อได้ของบริการนั้นๆ

06 จำนวนเงินที่ต้องชำระ

ในช่องนี้คุณจะเห็นจำนวนเงินที่ต้องชำระทุกครั้งก่อนกดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อ เท่านี้ก็รอยอดที่สั่งซื้อได้เลย

Orders History

เลขคำสั่งซื้อ รายชื่อบริการ Link สถานะ จำนวนเงินที่ชำระ จำนวน รายละเอียด

กำลังส่งเข้าระบบ

คำสั่งซื้อนั้นเพิ่งถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบคิว และจะเริ่มดำเนินการเร็ว ๆ นี้

กำลังทำงาน

คำสั่งซื้อปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่ คุณเห็นผลลัพธ์บางส่วนทันทีหรือทยอยขึ้น

เสร็จสิ้น

การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ได้รับยอดครบถ้วน

ประมลผล

กำลังประมวลผลในงานของคุณ อาจใช้เวลา

ยกเลิก

คำสั่งซื้อถูกยกเลิก / หมายถึงไม่สามารถทำงานในคำสั่งซื้อนั้นได้ ณ ขณะนั้น ระบบจะคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบอัตโนมัติ

คืนเงินบางส่วน

คำสั่งซื้อเสร็จสิ้น หรือทำงานได้แค่บางส่วนไม่ทั้งหมด เช่น สั่งซื้อ 1000 ระบบทำงานได้เพียง 600 ระบบจะคืนเงินให้จากจำนวนที่คงเหลือ 400